top of page

Benimle iletişime geçin

Başak Balkan

Adres: 72, Rue Alphonse Robert, Sart-Risbart -  1315, Belgium

Tel: +32 (0) 498 297 279

E-posta: basakbalkan@gmail.com

 

Yazılı tercüme için fiyat isteğinde bulunacakanız, lütfen şu unsurları belirtiniz:

Konu,

Kelime sayısı,

Belge tipi (word, pdf, el yazısı...),

Teslim tarihi. 

 

Sözlü tercümeye ihtiyacınız varsa, lütfen şu unsurları belirtiniz:

Ne zaman,

Nerede, ne türden (ardıl, simültane, fısıltı...)

Konu.

bottom of page